RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Podstawowe informacje na temat Grupy Enea

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce producentów i sprzedawców energii. Odbiorcom zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i szereg usług dodatkowych, odpowiadających na współczesne, zróżnicowane potrzeby i wymagania. Obsługujemy Klientów indywidualnych i firmy – w 2023 roku dostarczyliśmy im prawie 23 TWh energii elektrycznej i paliwa gazowego. Jako Grupa nieustannie inwestujemy w rozwój i dostosowujemy się do zmieniających warunków rynkowych oraz potrzeb środowiska naturalnego.

Grupa Enea w liczbach w 2023 r.

 • WSKAŹNIK WŁASNY 1,
 • WSKAŹNIK WŁASNY 2
18,2
tys.
Pracowników
3,7
mld zł
nakładów inwestycyjnych
48
mld zł
przychodów ze sprzedaży oraz innych dochodów
6,3
mld zł
zysku (EBITDA)
 • 20,3% udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce
 • 403 mln ton potencjału wydobywczego 4 obszarów koncesyjnych
 • 7,1 mln ton produkcji netto węgla w 2023 r.
 • 6,4 GW całkowitej mocy zainstalowanej
 • 501,7 MW mocy zainstalowanej w OZE
 • 21,3 TWh całkowitego wytwarzania energii netto w 2023 r.
 • 2,8 mln odbiorców usług dystrybucyjnych
 • 124,4 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
 • 20,0 TWh dostarczonej energii w 2023 r.
 • 2,7 mln Klientów
 • 22,8 TWh sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego Klientom detalicznym w 2023 r.
 • 33 Biura Obsługi Klienta (w tym 32 stacjonarne i 1 mobilne)

Wyniki wyszukiwania