RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Nasze wartości

 • G-P2 ,
 • GRI 2-23,
 • GRI 2-24,
 • GRI 2-25 ,
 • S-P9,
 • G-P4

Budujemy trwałe, przejrzyste relacje ze wszystkimi interesariuszami dzięki transparentnym metodom działania oraz promowaniu pozytywnych wzorców. Nasze zasady postępowania i wartości etyczne wyznacza „Kodeks Etyki Grupy ENEA”.

Kodeks określa fundamentalne wartości, którymi kierujemy się jako nowoczesna, innowacyjna grupa energetyczna w naszej codziennej pracy, w relacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dokument ten wskazuje także zasady postępowania w często spotykanych sytuacjach, których nie uregulowano prawnie. Przestrzeganie zapisów Kodeksu Etyki podczas wykonywania obowiązków służbowych nie tylko pomaga realizować wizję oraz misję Grupy, lecz także gwarantuje Pracownikom bezpieczeństwo i daje im pewność, że ich zachowanie i postawy będą godne oraz etyczne.

Zdefiniowane w Kodeksie Etyki zasady postępowania Grupy Enea to:

 • dbałość o zasoby,
 • wysoka i stała jakość,
 • szacunek do drugiego człowieka i przeciwdziałanie nieakceptowalnym zachowaniom,
 • troska o środowisko naturalne,
 • otwarty dialog,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • innowacyjność i rozwój,
 • transparentność, przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktom interesów,
 • przejrzysta polityka informacyjna.

W 2023 r. Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) zaktualizowała „Kodeks Etyki GK LW Bogdanka”, który wskazuje m.in. dążenie spółki do odpowiedzialnego rozwoju. Dokument jest zgodny z zasadami przyjętymi dla całej Grupy.

Wyniki wyszukiwania