RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Programy promocji zdrowia

GRI:[ ]
 • GRI 3-3,
 • GRI 403-6

Doceniamy wagę i znaczenie inicjatyw poprawiających samopoczucie oraz zdrowie naszych Pracowników. Jesteśmy odpowiedzialni za organizację przyjaznego środowiska pracy. Promujemy aktywny styl życia i organizujemy dla Pracowników oraz ich rodzin ciekawe wydarzenia. Obejmują one m.in. akcje profilaktyczne z dostępem do porad, prelekcji na temat zdrowia czy badań, a także wyzwania sportowe.

Enea SA umożliwia Pracownikom dostęp do prywatnych usług medycznych i opieki zdrowotnej. W niektórych spółkach Pracownicy mogą wykupić ubezpieczenie lekowe, również dla członków rodziny. Program prywatnej opieki medycznej w LWB zapewnia Pracownikom m.in.: bardziej komfortową opiekę, krótszy czas oczekiwania na wizyty u specjalistów oraz szeroki wybór badań diagnostycznych.

Promocja zdrowia w Grupie Enea obejmuje szereg inicjatyw, m.in.:

 • zachęcanie Pracowników do korzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych i usług medycznych oraz programów profilaktycznych (badania, celowe pakiety badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn),
 • umożliwienie zainteresowanym Pracownikom korzystanie z oferty ubezpieczenia na wypadek choroby nowotworowej,
 • szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • badania zdrowotne podczas eventów firmowych, np. program Misja Profilaktyka, czyli możliwość skorzystania z konsultacji internisty, diabetologa, dermatologa, dietetyka czy fizjoterapeuty podczas Dnia Energetyka,
 • przekazanie środków na modernizację szpitali,
 • organizacja pikników promujących zdrowie,
 • warsztaty z tańca dla dzieci oraz dla dorosłych,
 • warsztaty aktorskie i taneczne dla dzieci.

Rozwiązania promujące zdrowie są dostosowane do charakterystyki spółek oraz specyficznych potrzeb ich Pracowników. Nasze inicjatywy w tym zakresie w 2023 roku to m.in.:

 1. Misja Profilaktyka – program od lat realizowany przez Grupę Kapitałową Enea. Jego celem jest ochrona zdrowia Pracowników i ich bliskich oraz promocja profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego. W 2023 r. kontynuowano profilaktykę zdrowotną, a w ramach programu, przy okazji obchodów Dnia Energetyka, Pracownicy Grupy mogli skorzystać z konsultacji internisty, diabetologa, dermatologa, dietetyka oraz fizjoterapeuty. Łącznie przebadano 826 pacjentów.
 2. Enea Elektrownia Połaniec oraz Enea Bioenergia kontynuowały projekt „Enea dla kobiet” – w ramach tej inicjatywy Pracownice mogły skorzystać z bezpłatnych badań (wizyta w cytobusie, konsultacje dietetyczne, analiza składu ciała i BMI, warsztaty z psychologiem oraz kosmetologiem) i warsztatów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym wczesnego wykrywania raka.
 3. Enea Elektrownia Połaniec, Enea Bioenergia przystąpiły do nowego porozumienia ze stroną społeczną ws. programu ochrony zdrowia, w ramach którego spółka finansuje możliwość skorzystania z pakietu dodatkowych świadczeń medycznych, a także zapewnia wsparcie w sytuacji ciężkiej i długotrwałej choroby Pracownika.
 4. W 2023 r. Pracownicy Enei SA kontynuowali udział w projekcie celowych badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn. Uzyskali także dostęp do programu ubezpieczenia lekowego, pozwalającego na refundację nawet 80% poniesionych kosztów zakupu leków. Dodatkowo, Pracownicy mogli skorzystać z darmowego, 12-dniowego pobytu profilaktycznego w Szpitalu Uzdrowiskowym Energetyk w Inowrocławiu. Grupa oferowała ponadto zainteresowanym ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej.
 5. Enea Wytwarzanie sfinansowała szczepienia przeciwko grypie wszystkim chętnym Pracownikom i członkom ich rodzin oraz emerytowanym Pracownikom. Ponadto podczas Dnia Energetyka, dostawca prywatnych usług medycznych współpracujący z Enea Wytwarzanie zorganizował podstawowe badania i bezpłatną pomoc medyczną dla emerytowanych Pracowników spółki.
 6. W ramach corocznych Dni Bezpieczeństwa LWB zorganizowała Dni Dla Zdrowia. W 2023 r. Pracownicy mogli skorzystać z porad lekarzy specjalistów – radiologa (badania USG), dietetyka oraz fizjoterapeuty. Przeprowadzono również badania markerów nowotworów.
 7. LWB zaangażowała się w sprawy profilaktyki i promocji zdrowia. W 2023 r. spółka wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy zorganizowała w swojej siedzibie akcję badania znamion w ramach „Programu profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2022 – 2026”. W wydarzeniu wzięło udział ponad stu Pracowników.

Wyniki wyszukiwania