RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Nasza oferta

Klienci oczekują od nas jakości i bezpieczeństwa – nasze usługi wpływają bezpośrednio na najistotniejsze obszary ich życia i pracy. Rozumiemy wagę tego wyzwania – rozwijamy naszą ofertę, podnosimy standard obsługi i dbamy o niezawodność dostaw energii. Satysfakcja Klientów wyznacza kierunki naszych decyzji i zmian.

  • GRI 3-3,
  • WSKAŹNIK WŁASNY 13

Aktualizujemy naszą ofertę produktową tak, aby była jak najlepiej dopasowana do potrzeb Klientów i sytuacji rynkowej. W 2023 r. oprócz energii elektrycznej oferowaliśmy naszym Klientom dodatkowe produkty i usługi odpowiadające na ich codzienne potrzeby, m.in. pomoc fachowca przy usuwaniu awarii domowych, pomoc IT czy urządzenia typu smart home. Klientom biznesowym udostępnialiśmy specjalistyczne usługi, w tym możliwość korzystania z systemu informatycznego wspierającego zarządzanie poborem energii elektrycznej. Klientom oferowaliśmy także rozwiązania, dzięki którym mogli pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych.

Wybrane produkty dla gospodarstw domowych

Energia elektryczna w pakiecie z rozwiązaniami, które w wybranych pakietach pozwolą efektywniej zarządzać jej zużyciem oraz ogrzewaniem w pomieszczeniach.

Oferta obejmująca sprzedaż instalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń zwiększających autokonsumpcję energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej, takich jak: magazyny energii, stacje ładowania, pompy ciepła oraz grzejniki powierzchniowo-akumulacyjne. Produkty dostępne są dla Klienta wraz z instalacją PV lub jako produkty uzupełniające z możliwością samodzielnego zakupienia, każdego produktu osobno. Urządzenia sprzedawane są przez doświadczonych partnerów Enei. Partnerzy oferują usługę projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej oraz wybranych przez Klienta produktów wchodzących w skład oferty Fotowoltaika+.

Oferta obejmująca sprzedaż energii wraz ze zobowiązaniem Enei do nabycia gwarancji pochodzenia, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Gwarancje pochodzenia stanowią dokument poświadczający wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz fakt, że określona w gwarancji pochodzenia ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Oferta niższych stawek za energię elektryczną pobieraną w nocy, pod warunkiem wykorzystywania jej na potrzeby ekologicznego ogrzewania domu lub ładowania samochodu elektrycznego.

Energia elektryczna wraz z usługą napraw domowych, w tym serwisu urządzeń grzewczych i gazowych.

Energia elektryczna wraz z usługą nielimitowanego dostępu do zdalnej pomocy informatyka – serwisanta IT (pomoc dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku).

Wybrane produkty dla odbiorców biznesowych

Oferta obejmująca sprzedaż instalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń zwiększających autokonsumpcję energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej, takich jak: magazyny energii, stacje ładowania, pompy ciepła oraz grzejniki powierzchniowo-akumulacyjne. Produkty dostępne są dla Klienta wraz z instalacją PV lub jako produkty uzupełniające z możliwością samodzielnego zakupienia, każdego produktu osobno. Urządzenia sprzedawane są przez doświadczonych partnerów Enei. Partnerzy oferują usługę projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej oraz wybranych przez Klienta produktów wchodzących w skład oferty Fotowoltaika+.

Energia elektryczna w pakiecie z inteligentnymi urządzeniami, które w wybranych pakietach pozwalają bardziej efektywnie zarządzać zużyciem energii elektrycznej oraz ogrzewaniem w pomieszczeniach.

Pakiet usług z profesjonalnymi usługami doradczymi pozwalającymi zoptymalizować zużycie energii elektrycznej; w tym audytem energetycznym.

Specjalistyczne oprogramowanie służące do zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych i ich analizy, umożliwiające Klientom optymalizację kosztów związanych ze zużyciem i dostawą energii elektrycznej.

Usługa umożliwiająca Klientom zakup energii od wybranego przez siebie wytwórcy energii elektrycznej przy jednoczesnym bilansowaniu oraz zabezpieczeniu brakującego wolumenu przez Eneę SA.

Sprzedaż gwarancji pochodzenia, o których mowa w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Gwarancje pochodzenia stanowią dokument poświadczający wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz fakt, że określona w gwarancji pochodzenia ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Produkty, w których cena energii wyznaczana jest w oparciu o notowania Towarowej Giełdy Energii.

Wszyscy nasi Klienci mają dostęp do Strefy Zakupów, na której mogą kupić atrakcyjne produkty naszych partnerów. Szczegółowa oferta znajduje się na stronie internetowej.

Elastyczna oferta i produkty uzupełniające sprzedaż energii elektrycznej są tym, co nas wyróżnia. Z jednej strony podkreślają one kompleksowe podejście do potrzeb Klientów, z drugiej dowodzą, że obserwujemy sytuację rynkową i na bieżąco dostosowujemy naszą ofertę oraz organizację do zmieniającego się otoczenia rynkowego. W 2023 r. przeprowadziliśmy badania satysfakcji naszych Klientów, które wskazały, że kierunek zmian jest właściwy. Jednak wciąż jest miejsce na poprawę. I właśnie tym wyzwaniom będziemy podporządkowywać nasze działania w przyszłości. Warto tu podkreślić, że Enea dostarcza energię elektryczną do 2,7 mln Klientów, w tym do przedsiębiorstw oraz podmiotów strategicznych, które mają znaczący wpływ na rozwój gospodarki.

Magdalena Majchrzycka Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Grupie Kapitałowej, Enea SA

Wyniki wyszukiwania