RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Wykorzystywane paliwa

  • GRI 2-6,
  • E-P4
Podstawowymi paliwami używanymi w naszej Grupie do wytwarzania energii są:
  • miał węglowy w Elektrowni Kozienice i Elektrowni Połaniec,
  • węgiel i biomasa (głównie zrębki z drewna energetycznego, zrębki z wierzby i topoli energetycznej oraz pozostałości z produkcji rolnej i z przemysłu przetwarzającego produkty rolne) w Elektrociepłowni Białystok,
  • węgiel i paliwo gazowe w Elektrociepłowni Zachód w Białymstoku,
  • węgiel kamienny i gaz do produkcji ciepła oraz gaz do produkcji energii elektrycznej w MEC Piła,
  • miał węglowy do produkcji ciepła w PEC w Obornikach,
  • węgiel kamienny w Łęczyńskiej Energetyce,
  • kiszonka, wysłodki oraz odpady owocowo-warzywne nienadające się do spożycia ani przetwórstwa w biogazowniach należących do Enei Nowej Energii.
  • GRI 301-1

Paliwa zakupione w 2023 r. w obszarze Wytwarzanie

Typ paliwa Ilość [tys. ton]
Węgiel kamienny 9 959
Biomasa 2 104
Olej opałowy (ciężki)1) 13
Olej opałowy (lekki)2) 9
Gaz [tys. Nm3]3), 4) 28 629

1) Paliwo rozpałkowe w B1-10 Elektrowni Kozienice i B1-7 Elektrowni Połaniec.
2) Paliwo rozpałkowe w B11 Elektrowni Kozienice, B9 Elektrowni Połaniec, MEC Piła (kotłownia KO Staszyce, w której jest możliwość zasilania paliwem gazowym i olejem
opałowym), Elektrociepłowni Białystok.
3) Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła.
4) Używany do produkcji ciepła w Ciepłowni Zachód: jednostka objętości gazu w tys. Nm3.

Pochodzenie wykorzystywanego węgla kamiennego

Zapotrzebowanie Grupy na węgiel kamienny w znacznej części zaspokaja LW Bogdanka. W pozostałym zakresie surowiec pochodzi od innych dostawców, co jednocześnie dywersyfikuje nasze źródła, zwiększa bezpieczeństwo dostaw i jest naturalną praktyką biznesową.

Elektrownia Kozienice Elektrownia Połaniec ENEA Ciepło
Główni dostawcy węgla w 2023 r.

LW Bogdanka (ok. 70%)
kilku pozostałych dostawców
(poniżej 15% każdy)

PGG (ok. 40%)
LW Bogdanka (ok. 37%)
kilku pozostałych dostawców
(poniżej 15% każdy)
LW Bogdanka (ok. 64%)
PGG (ok. 22%)
kilku pozostałych dostawców
(poniżej 15% każdy)
Główni przewoźnicy realizujący dostawy
w 2023 r.

PKP Cargo (ok. 55%)
FPL (ok. 25%)
DB Cargo (ok. 17%)
inny (ok. 3%)

PKP CARGO (ok. 72%)
inny (ok. 28%)

LW Bogdanka (ok. 64%)
PKP CARGO (ok. 36%)

Wyniki wyszukiwania