RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Relacje z otoczeniem

Grupa Enea utrzymuje dobre relacje ze swoim otoczeniem. To element naszego zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania, które uwzględnia oczekiwania interesariuszy. Ważne decyzje społeczno-gospodarcze wymagają bowiem współpracy z różnymi podmiotami i interesariuszami. Wynikająca z tego synergia przynosi dobre efekty i pozwala nam pokonać wiele wyzwań, które stawia przed nami współczesna rzeczywistość.

Natalia Górna Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Relacji z Otoczeniem Grupy Kapitałowej, Enea SA

Wyniki wyszukiwania