RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Wspieranie wrażliwych odbiorców energii elektrycznej

W 2023 r. Enea SA realizowała ustawowe obowiązki, aby zminimalizować skutki społeczne wzrostu cen energii elektrycznej. Ochrona objęła zarówno odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Dodatkowo, kontynuowaliśmy wdrożony w 2022 r. „Program wsparcia Klientów ENEA S.A. wobec zaległych i bieżących należności” oraz „Program rozwiązań alternatywnych w stosunku do wstrzymania dostawy energii elektrycznej dla Klientów ENEA S.A. w gospodarstwie domowym”.

Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy „Przewodnik po efektywności energetycznej”, zawierający liczne porady dotyczące efektywnego wykorzystania energii w gospodarstwie domowym poprzez kontrolowanie zużycia i zastosowanie nowych technologii. Wskazówki zamieszczone w opracowaniu jednocześnie promują ochronę środowiska.

 

Wyniki wyszukiwania