RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Wybrane działania zrealizowane w obszarze pracowniczym w 2023 r.

W 2023 r. podejmowaliśmy różnorodne inicjatywy, które wpływały na naszych Pracowników, m.in.:

 • Wdrożyliśmy kompleksowy program optymalizacji procesów HR w celu ich uproszczenia i uspójnienia.
 • Digitalizujemy procesy HR – wprowadzamy elektroniczny obieg dokumentów, w tym wniosków rekrutacyjnych, wniosków o zmianę warunków i realizację działań rozwojowych.
 • Podjęliśmy szereg inicjatyw na rzecz budowania naszego wizerunku jako pracodawcy (z ang. employer branding), ukierunkowanych na pozyskanie i utrzymanie Pracowników oraz budowę zaplecza kadrowego spółek Grupy. Były to przykładowo:
  • działania skierowane do studentów i absolwentów, takie jak promocja programu staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei”, podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu;
  • działania skierowane do uczniów szkół branżowych i technicznych w ramach współpracy ze szkołami patronackimi zlokalizowanymi w rejonach działalności naszych spółek (m.in. organizacja piątej edycji konkursu o stypendium);
  • „MOC NA START” – wzmacnianie relacji między środowiskiem szkolnym a branżą energetyczną,
  • projekty popularyzujące nowe technologie i wiedzę na ich temat – Program edukacyjny „Zasileni wiedzą”, a także konferencja dla nauczycieli oraz uczniów pt. „Współpraca – Energia – Przyszłość”;
  • promocja ofert pracy wśród osób poszukujących pracy, fachowców i specjalistów oraz prowadzenie profili pracodawców w mediach społecznościowych;
  • działania na rzecz obecnych Pracowników – Strefa Pracownika w intranecie, konkursy, prorodzinne akcje pracownicze (takie jak „Dwie Godziny dla Rodziny” czy „Dzień Energetyka”) oraz promowanie wartości etycznych wynikających z „Kodeksu Etyki Grupy ENEA”.
 • Prowadziliśmy politykę kadrową w taki sposób, aby budować doświadczony zespół specjalistów i sprzyjać rozwojowi przywództwa wśród kadry menedżerskiej. Pracownicy korzystali z szerokiej oferty działań rozwojowych. Systematycznie rozbudowywaliśmy także bibliotekę materiałów edukacyjnych w wewnętrznej Strefie Rozwoju w intranecie.
 • Zweryfikowaliśmy nasze systemy motywacyjne, aby dopasować je do potrzeb Grupy.
 • Kontynuowaliśmy inicjatywy na rzecz rozwoju kulturalnego i poprawy kondycji fizycznej Pracowników oraz ich rodzin, m.in. zorganizowaliśmy:
  • cykliczne zajęcia baletowe dla dzieci i dorosłych w Teatrze Wielkim w Poznaniu,
  • warsztaty z emisji głosu dla dorosłych,
  • warsztaty z tańca współczesnego i improwizacji ruchowej,
  • warsztaty muzyczno-wokalne,
  • warsztaty ze stepu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu dla dzieci Pracowników,
  • zajęcia z tańca i fitnessu dla dzieci i dorosłych w Studio KG – Kolejorz Girls Cheerleaders,
  • trening tenisa w Parku Tenisowym Olimpia,
  • treningi szermiercze dla dzieci w KS Warta,
  • treningi piłki ręcznej dla dzieci w AZS Poznań,
  • treningi piłki nożnej dla dzieci w KS Warta Poznań,
  • dostęp do aplikacji IM Inspiration,
  • imprezy sportowe, np. Poland Business Run, Enea Akademia Sportu, Enea Bieg Czerwca 1956.

DOBRE PRAKTYKI

 • Prowadzimy program sportowy Enea Team, który oferuje Pracownikom dostęp do opieki instruktorskiej i zajęć biegowych, rowerowych, pływackich, tanecznych, wioślarskich i szermierczych, a od 2023 r. także zajęć z jogi, stretchingu, pilatesu oraz wydarzeń będących elementem inicjatywy Sportgas (m.in. turnieje piłki nożnej, żeglarstwa, tenisa ziemnego). Program jest skierowany do osób zainteresowanych aktywnym stylem życia oraz przygotowujących się do zawodów sportowych. Każdy z uczestników Enea Team otrzymuje dostęp do unikatowych materiałów szkoleniowych oraz wspiera charytatywną inicjatywę „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy”.
 • Grupa Enea organizuje także konkurs „Enea na sportowo”, promujący ruch i aktywny sposób spędzania wolnego czasu wśród Pracowników.

Wyniki wyszukiwania