RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Wybrane inicjatywy prośrodowiskowe spółek Grupy Enea w 2023 r.

 • GRI 3-3,
 • GRI 304-3,
 • WSKAŹNIK WŁASNY 8,
 • WSKAŹNIK WŁASNY 22,
 • WSKAŹNIK WŁASNY 25

Nieustannie inwestujemy w rozwiązania, które zmniejszają negatywny wpływ naszej organizacji na środowisko. Obniżamy tym samym emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczamy ilość odpadów i zmniejszamy ryzyko negatywnego wpływu na otoczenie.

Inicjatywy prośrodowiskowe

 • Kontynuacja modernizacji elektrofiltrów (Projekt dostosowanie EEP do wymagań konkluzji BAT).
 • Kontynuacja realizacji projektu „Dostosowanie Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 r.”

Łączna kwota przeznaczona w 2023 r. na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego

 • 39,3 mln zł

Inicjatywy prośrodowiskowe

 • Zakończenie projektu odtworzenia osadnika ścieków deszczowo-przemysłowych.
 • Przebudowa misy olejowej oraz fundamentu transformatora TB3.
 • Modernizacja komina kotłowni rezerwowej na terenie Browar Dojlidy umożliwiająca wykonywanie okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń.
 • Kontynuacja projektu budowy biomasowego bloku kogeneracyjnego.

Łączna kwota przeznaczona w 2023 r. na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego

 • 3,1 mln zł

Inicjatywy prośrodowiskowe

 • Modernizacja kotłów węglowych K-2 i K-3 w Ciepłowni Zachód i przebudowa instalacji odpylania.
 • Opracowanie dokumentacji przetargowej na modernizację kotłów węglowych K-4 i K-5 w celu dostosowania do wymogów środowiska (konwersja kotłów węglowych na kotły opalane gazem lub olejem opałowym).

Łączna kwota przeznaczona w 2023 r. na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego

 • 2,6 mln zł

Inicjatywy prośrodowiskowe

 • Współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Drawieńskim Parkiem Narodowym w celu udrożnienia rzeki Drawa – wybudowana została przepławka dla ryb, rozpoczęto prace nad poprawą funkcjonowania przepławki przy elektrowni wodnej Kamienna oraz usprawnieniem monitorowania jej efektywności.

Łączna kwota przeznaczona w 2023 r. na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego

 • Współpraca i zaangażowanie spółki odbywało się w formie przekazywania wiedzy, udostępniania obiektów, bez ponoszenia żadnych wydatków.

Wyniki wyszukiwania