RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Przedmiot działalności

GRI:[ ]
 • GRI 2-6,
 • I-P1

Naszą Grupę tworzą wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, których współpraca wyznacza kształt oferty oraz zapewnia możliwie kompleksową obsługę Klientów. Wiodącymi podmiotami są:

 • Enea SA (obrót energią elektryczną na rynku detalicznym),
 • Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej),
 • Enea Wytwarzanie (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej oraz produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła),
 • Enea Elektrownia Połaniec (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła),
 • Enea Nowa Energia (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej, rozwój i eksploatacja OZE),
 • Enea Trading (obrót hurtowy energią elektryczną i paliwem gazowym),
 • Enea Power&Gas Trading (obrót hurtowy energią elektryczną i paliwem gazowym),
 • LW Bogdanka (wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego)
 • Enea Ciepło (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła).

W naszej strukturze są również inne spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Enea SA oraz przedsiębiorstwa, w których Enea SA ma udziały mniejszościowe.

Specjalizacje wybranych spółek Grupy Enea

Enea Ciepło, Enea Elektrownia Połaniec, Enea Nowa Energia, Enea Wytwarzanie, Miejska Energetyka Cieplna Piła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach, PV Genowefa, PRO-WIND, PV Tykocin

Enea SA – obrót detaliczny, Enea Trading oraz Enea Power&Gas Trading – obrót hurtowy

Enea Operator

Enea Ciepło, Miejska Energetyka Cieplna Piła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach

Mapa lokalizacji elektrowni wodnych oraz ich moc
Obszary naszej działalności:

Należąca do naszej Grupy spółka Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) to jeden z największych producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na rynku wynikami finansowymi, wydajnością wydobycia oraz planami rozwoju nowych złóż. Węgiel z LWB jest wykorzystywany m.in. przez spółki wytwórcze Grupy Enea.

Za produkcję energii elektrycznej i cieplnej w Grupie odpowiadają:

 • elektrownie – w Kozienicach (11 wysokosprawnych i zmodernizowanych bloków energetycznych) i w Połańcu (7 bloków węglowych1) oraz jeden z największych na świecie bloków opalanych wyłącznie biomasą),
 • elektrociepłownie – w Białymstoku (3 bloki energetyczne wytwarzające ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji, z których jeden opalany jest wyłącznie biomasą) i Pile,
 • ciepłownie – w Białymstoku (5 kotłów wodnych, w tym: 1 opalany gazem, 2 opalane węglem, 2 w trakcie modernizacji z kotłów opalanych węglem na kotły gazowo-olejowe), Pile i Obornikach,
 • farmy wiatrowe – w miejscowościach Bardy, Darżyno i Baczyna (Lubno I i Lubno II),
 • 21 elektrowni wodnych (na rzekach Brda, Wda, Gwda, Rega, Drawa, Myśla, Obra i Wełna),
 • farmy fotowoltaiczne (PV Jastrowie I, PV Likowo, PV Lubno I, PV Lubno II, PV FW Lubno I, PV Genowefa, PV Tarnów, PV Kapice Lipniki, PV Krzęcin 1, 2 i 7),
 • biogazownie – w Gorzesławiu i Liszkowie.

1) Z dniem 1 stycznia 2024 r. blok węglowy nr 1 Elektrowni Połaniec został wyłączony z eksploatacji

 

Aktywa wytwórcze Grupy Enea

Wyszczególnienie Moc zainstalowana elektryczna
[ MWe ]
Moc osiągana elektryczna
[ MWe ]
Moc zainstalowana cieplna
[ MWt ]
Moc zainstalowana w
[ MWe ]
Elektrownia Kozienice 4 071,8 4 004,01) 125,4
Elektrownia Połaniec 1 879,0 1 899,0 130,0 230,0
Farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna (Lubno I i Lubno II) 71,6 70,1 71,6
Elektrownia fotowoltaiczna PV Jastrowie I, PV Likowo, PV Lubno I i PV Lubno II, PV Krzęcin 1,2 i 7, PV FW Lubno I, PV Tarnów, PV Kapice Lipniki, PV Genowefa, PV Darżyno2) 59,0 59,0 59,0
Biogazownie Liszkowo i Gorzesław 3,8 3,8 3,1 3,8
Elektrownie wodne 58,8 55,8 58,8
MEC Piła 20,4 18,4 130,9
PEC Oborniki 27,4
Enea Ciepło (Elektrociepłownia Białystok, Ciepłownia Zachód) 203,5 156,6 684,13) 78,5
Razem 6 367,9 6 266,7 1 100,9 501,7

1) Obniżenie mocy osiągalnej bloku 6 z 228 MW na 225 MW w wyniku ograniczenia dopuszczalnego ciśnienia w komorze koła regulacyjnego turbiny.
2) Farma PV Darżyno o mocy 2 MW jest obecnie na etapie rozruchu technologicznego i po uzyskaniu koncesji łączna moc zainstalowana w obszarze farm fotowoltaicznych wynosić będzie 61,0 MWe.
3) W tym Układ Odzysku Ciepła o mocy 18,7 MWt znajdującej się w Elektrociepłowni Białystok.

Dystrybucją energii elektrycznej w naszej Grupie zajmuje się przede wszystkim spółka Enea Operator. Pełni ona funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego i odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne, czyli utrzymanie ciągłych oraz niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych w sieciach wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Spółka realizuje także przyłączenia instalacji OZE. Obszar działalności Enea Operator obejmuje ponad 58 tys. km2 w sześciu województwach (20% powierzchni kraju).

Sprzedaż detaliczną energii elektrycznej prowadzą Enea SA (za pośrednictwem opiekunów Klientów i partnerów handlowych na terenie całego kraju) oraz Enea Centrum – spółka działająca w imieniu Enei SA poprzez 31 nowoczesnych Biur Obsługi Klienta, Salon Sprzedaży, mobilne Biuro Obsługi Klientów (mBOK) oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). Łącznie Enea SA dostarcza produkty i usługi do 2,7 mln Klientów.

Wyniki wyszukiwania