RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy

Nasz kultura organizacyjna bazuje na wzajemnym szacunku, respektowaniu różnorodności i wspieraniu współpracowników. Kreujemy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla kompetentnego i zmotywowanego zespołu. Na co dzień dbamy o przyjazną, sprzyjającą współpracy atmosferę. Nasi Pracownicy mogą liczyć na równe traktowanie, jasne kryteria zatrudniania, wynagradzania i awansu, zapewniamy też możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia oraz świadczenia pozapłacowe.

Nasze spółki bezwzględnie przestrzegają wszystkich praw pracowniczych – w szczególności prawa do równego traktowania, odpoczynku, sprawiedliwego wynagrodzenia, zrzeszania się oraz prywatności.

Wyniki wyszukiwania