RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

  • GRI 3-3,
  • WSKAŹNIK WŁASNY 25

Zgodnie z naszymi zobowiązaniami zawartymi w „Polityce klimatycznej Grupy Kapitałowej Enea” chcemy intensyfikować działania, które ograniczą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe związane z naszą działalnością. W redukcji emisji pomogą nam m.in.: inwestycje infrastrukturalne oraz innowacyjne, nowe rozwiązania i technologie. Minimalizujemy zanieczyszczenia również poprzez sukcesywną wymianę floty samochodowej na pojazdy spełniające wyższe standardy środowiskowe.

  • GRI 305-7

SO2 Emisja [ Mg ] Wskaźnik emisji [kg/MWh] Opłata za emisję [tys. zł]
Elektrownia Kozienice bloki 1-10
2022 r. 6 053,1 0,4381) 3 510,8
2023 r. 4 801,2 0,470 2 928,7
Zmiana % -20,7% 7,3% -16,6%
Elektrownia Kozienice blok 11
2022 r. 1 446,9 0,304 839,2
2023 r. 1 659,2 0,334 1 012,1
Zmiana % 14,7% 9,9% 20,6%
Enea Elektrownia Połaniec
2022 r. 4 066,5 0,441 2 358,6
2023 r. 3 710,1 0,507 2 263,2
Zmiana % -8% 15% -4%
Elektrociepłownia Białystok2)
2022 r. 183,4 0,119 106,4
2023 r. 146,2 0,102 89,2
Zmiana % -20,3% -14,3% -16,2%
Ciepłownia Zachód Białystok
2022 r. 16,6 9,6
2023 r. 21,3 13
Zmiana % 28,3% 35,4%
MEC Piła2)
2022 r. 179,3 0,697 104,0
2023 r. 113,8 0,363 69,4
Zmiana % -36,5% -47,9% -33,3%

1) Korekta wielkości wskaźnika za IV kwartał 2022 r. w wyniku aktualizacji w stosunku do „Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.”
2) Wskaźnik emisyjności przeliczony jest do łącznej produkcji brutto energii elektrycznej oraz produkcji brutto ciepła.

NOx Emisja [ Mg ] Wskaźnik emisji [kg/MWh] Opłata za emisję [tys. zł]
Elektrownia Kozienice bloki 1-10
2022 r. 7 075,2 0,512 4 103,6
2023 r. 5 325,6 0,521 3 248,6
Zmiana % -24,7% 1,8% -20,8%
Elektrownia Kozienice blok 11
2022 r. 2 000,8 0,420 1 160,5
2023 r. 2 168,7 0,436 1 322,9
Zmiana % 8,4% 3,8% 14,0%
Enea Elektrownia Połaniec
2022 r. 4 482,4 0,486 2 599,8
2023 r. 3 659,9 0,500 2 232,5
Zmiana % -18,3% 2,9% -14,1%
Elektrociepłownia Białystok1)
2022 r. 393,7 0,255 228,4
2023 r. 359,2 0,251 219,1
Zmiana % -8,8% -1,6% -4,1%
Ciepłownia Zachód Białystok
2022 r. 4,9 2,8
2023 r. 19,4 11,8
Zmiana % 295,9% 321,4%
MEC Piła2)
2022 r. 103,8 0,394 60,2
2023 r. 129,3 0,404 78,9
Zmiana % 24,6% 2,5% 31,1%

1) Wskaźnik emisyjności przeliczony jest do łącznej produkcji brutto energii elektrycznej oraz produkcji brutto ciepła.
2) Zmiana prezentacyjna uwzględniająca raportowanie emisji z wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła.

Emisja [ Mg ] Wskaźnik emisji [kg/MWh] Opłata za emisję [tys. zł]
Elektrownia Kozienice bloki 1-10
2022 r. 410,4 0,030 160,1
2023 r. 345 0,034 141,5
Zmiana % -15,9% 13,3% -11,6%
Elektrownia Kozienice blok 11
2022 r. 61,9 0,013 24,1
2023 r. 56,4 0,011 23,1
Zmiana % -8,9% -15,4% -4,1%
Enea Elektrownia Połaniec
2022 r. 195,6 0,021 76,3
2023 r. 133,8 0,018 54,9
Zmiana % -31,6% -14,3% -28,0%
Elektrociepłownia Białystok1)
2022 r. 32,9 0,021 12,8
2023 r. 22,0 0,015 9
Zmiana % -33,1% -28,6% -29,7%
Ciepłownia Zachód Białystok
2022 r. 1,1 0,4
2023 r. 1,1 0,4
Zmiana %
MEC Piła2)
2022 r. 19,8 0,075 7,7
2023 r. 13,4 0,042 5,5
Zmiana % -32,3% -44,0% -28,6%

1) Wskaźnik emisyjności przeliczony jest do łącznej produkcji brutto energii elektrycznej oraz produkcji brutto ciepła.
2)  Zmiana prezentacyjna uwzględniająca raportowanie emisji z wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła.

Wyniki wyszukiwania