RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Harmonogram dojścia do neutralności klimatycznej

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego oraz planami klimatycznymi Unii Europejskiej, planujemy osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Szczegółowy harmonogram zostanie zaktualizowany po przedstawieniu nowej bądź zmodyfikowanej koncepcji rządowej dotyczącej wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych.

Szacowana emisja CO2

Dla lat 2020-2023 przestawiono wartości z wykonania (emisja CO₂ bezpośrednio związana z produkcją energii elektrycznej), a od 2024 r. podano wartości szacowane, przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych z Grupy Enea.

Realizacja strategii pozwoli nam na stopniowe ograniczanie emisji CO₂, a tym samym zmniejszanie wskaźnika jednostkowej emisji wyrażanego w kg CO₂/MWh.

Budowa bloków gazowo-parowych

Enea ELKOGAZ unieważniła 17 października 2023 r. postępowanie przetargowe w formule „brownfield” na wybór generalnego wykonawcy inwestycji z uwagi na brak ofert. 21 grudnia 2023 r. Enea Wytwarzanie oraz Enea ELKOGAZ rozwiązały umowy z 23 czerwca 2023 r. z późniejszymi zmianami; z 28 czerwca 2023 r. oraz z 25 lipca 2023 r. (tzw. „umowy współużytkowania”) decydując, że projekt budowy bloków gazowo – parowych w planowanej formule „brownfield”, tj. odtworzenia mocy wytwórczych bloków klasy 200 MWe w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego, nie będzie realizowany.

W IV kwartale 2023 r. wypracowano dalszy kierunek realizacji projektu jako budowę bloków gazowo-parowych w formule „greenfield” (tj. na nowym terenie bez wykorzystania miejsca po istniejących blokach węglowych klasy 200 MWe). Enea Wytwarzanie przyjęła harmonogram remontowo-postojowy bloków w oparciu o bloki węglowe z uwzględnieniem wyłączeń bloków klasy 200 MWe w latach 2030-2033.

Wyniki wyszukiwania