RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Niezbędne nakłady inwestycyjne oraz ich finansowanie

Budujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski i wspieramy skuteczną transformację w kierunku zeroemisyjności sektora energii. Nasza Grupa od 2015 r. wydała ok. 23 mld zł na ważne inwestycje wspierające rozwój polskiej energetyki. W latach 2024-2042 planujemy na ten cel przeznaczyć kolejne miliardy złotych.

Nasze inwestycje będziemy finansować ze źródeł własnych oraz ze środków pozyskanych przez spółki z Grupy przy zachowaniu bezpiecznej wartości wskaźnika długu netto do EBITDA.

23
mld zł
Nasza Grupa od 2015 r. wydała na ważne inwestycje wspierające rozwój polskiej energetyki

Zgodnie z naszą Strategią Rozwoju połowa środków inwestycyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii będzie pochodziła ze struktur joint venture, a pozostała kwota – z bilansu Grupy Enea. Z podziału tego wyłączone są projekty offshore: w tym przypadku całość inwestycji zostanie sfinansowana w formule joint venture.

W grudniu 2023 r. Enea SA podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu inwestycyjnego. Pozyskany 1 mld zł zostanie w całości przeznaczony na inwestycje w obszarze dystrybucji, wspierając „Zieloną Zmianę ENEA”, zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy. Współfinansowane przez (EBI) inwestycje z zakresu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej zostaną przeprowadzone w latach 2023-2025 w północno-zachodniej Polsce. Będą to m.in.: modernizacja i budowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia, o łącznej długości prawie 8 tys. km; podłączenie do sieci 140 tys. nowych Klientów; zwiększenie mocy znamionowej transformatorów o 633 MVA; podłączenie 4,3 GW nowych mocy wytwórczych OZE; instalacja 2 400 tys. inteligentnych liczników.

DOBRA PRAKTYKA

W 2023 r. Enea zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytu inwestycyjnego. Pozyskany 1 mld zł w całości przeznaczymy na inwestycje związane z dystrybucją. Działanie to jest zgodne z priorytetami określonymi w „Energy Lending Policy” (EBI) oraz inicjatywie „REPowerEU” , powołanej przez  (EBI) i Komisję Europejską w celu uniezależnienia się Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych oraz przyspieszenia transformacji sektora energetycznego w kierunku zeroemisyjnym.

Wyniki wyszukiwania