RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Zielona zmiana a Pracownicy

Grupa Enea dba o bezpieczne i atrakcyjne środowisko pracy dla swojej kadry. Wspieramy rozwój Pracowników oraz umożliwiamy im podnoszenie kwalifikacji. Jednocześnie priorytetowo traktujemy edukację zawodową osób, które planują związać swoją karierę ze spółkami Grupy. W tym celu:

DOBRE PRAKTYKI

  • W 2023 r. Enea zaprosiła uczniów szkół objętych naszym patronatem do V edycji konkursu „Moc na start”. Jego celem jest wzmacnianie relacji między środowiskiem szkolnym a branżą energetyczną. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie – wpłynęło 40 prac z 18 szkół. Uczestnicy zgłębiali tajniki nowych technologii w energetyce, a jury, w którego skład weszli Pracownicy Enea, oceniało m.in. autorskie koncepcje wodorowego jednośladu na wakacyjną wyprawę oraz nowych źródeł energii elektrycznej, w tym na potrzeby misji kosmicznych, urządzeń Internetu Rzeczy oraz inteligentnych akcesoriów elektronicznych.
  • Od 2023 roku Pracownicy służb technicznych Enea Operator mogą rozwijać swoje umiejętności nie tylko stacjonarnie, lecz także mobilnie, dzięki rzeczywistości wirtualnej. Projekt jest efektem prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę dystrybucyjną we współpracy z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyniki wyszukiwania