RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Władze Grupy Enea

  • GRI 2-9,
  • GRI 2-11,
  • G-P1

Skład Zarządu Enea SA na dzień 31 grudnia 2023 r.

Imię i nazwisko Funkcja
Paweł Majewski Prezes Zarządu
Jakub Kowaleczko Członek Zarządu ds. Handlowych
Dariusz Szymczak Członek Zarządu ds. Korporacyjnych
Marcin Pawlicki Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Lech Żak Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Skład Rady Nadzorczej Enea SA na dzień 31 grudnia 2023 r.

Imię i nazwisko Funkcja
Łukasz Ciołko Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Stryjski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Pliszka Sekretarz Rady Nadzorczej
Mariusz Damasiewicz Członek Rady Nadzorczej
Aneta Kordowska Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Lis Członek Rady Nadzorczej
Paweł Łącki Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Romańczuk Członek Rady Nadzorczej
  • GRI 2-17

Poniższe dane dotyczące składów osobowych Zarządu i Rady Nadzorczej Enea SA są aktualne na dzień publikacji niniejszego Raportu. Dodatkowe informacje na temat zmian personalnych w 2023 r. oraz w 2024 r. znajdują się w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 r.” i w raportach bieżących Enea SA.

Skład osobowy Zarządu Enei SA na dzień publikacji niniejszego Raportu

Imię i nazwisko Funkcja
Grzegorz Kinelski Prezes Zarządu
Dalida Gepfert Członek Zarządu ds. Korporacyjnych
Bartosz Krysta Członek Zarządu ds. Handlowych
Marek Lelątko Członek Zarządu ds. Finansowych

Skład osobowy Rady Nadzorczej Enei SA na dzień publikacji niniejszego Raportu

Na dzień publikacji niniejszego Raportu
Imię i nazwisko Funkcja
Ewa Bagińska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Starecka Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Mariusz Pliszka Sekretarz Rady Nadzorczej
Mariusz Damasiewcz Członek Rady Nadzorczej
Michał Gniatkowski Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Lis Członek Rady Nadzorczej
Agata Ewa Michalska-Olek Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Romańczuk Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szymanek Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Szymczak Członek Rady Nadzorczej

Wyniki wyszukiwania