RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Wkład Grupy Enea w społeczeństwo

GRI:[ ]
  • GRI 203-1

Strategia LW Bogdanka zakłada zaangażowanie spółki w przyszłość Lubelszczyzny. LWB inwestuje w infrastrukturę społeczną regionu, działa na rzecz lokalnych inicjatyw oraz nawiązuje partnerską współpracę z instytucjami reprezentującymi interesy mieszkańców. W 2023 r. spółka wspierała m.in.:

  • przebudowę ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych administrowanych przez Szpital Wojskowy w Lublinie,
  • realizację przedsięwzięć zwiększających dostępność oraz poprawiających standard usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Rykach,
  • remonty kościołów np. w Częstoborowicach, Świerszczowie, Puchaczowie i Puławach.

Innym przykładem inwestycji w infrastrukturę społeczną jest zakup wyposażenia pracowni dla podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu przez spółkę Enea Nowa Energia.

Wyniki wyszukiwania